ESCALADA i NATURA

Hola!

Us informem que els cursos d’escalada han començat aquesta setmana i com sabeu, el rocòdrom estarà ocupat els dilluns de 17 a 18:30 i els dimecres de 17 a 19:30.

Us deixo un xic més d’informació del que s’està portant a terme:

Aprofitant el rocòdrom de Cal Ferrer portarem a terme una sessió setmanal, on buscarem com a objectiu principal que els alumnes aprenguin a moure’s per la vertical.

Objectius: Aprendre a progressar i moure’s pel plafó amb facilitat. Saber valorar el risc. Augmentar la confiança dels alumnes. Tenir coneixements bàsics de les tècniques d’escalada. Descobrir la natura mitjançant l’activitat física.

Calendari: Es portarà a terme els dimecres del curs escolar 20/21 seguint el calendari escolar Terra Nostra. L’inici serà el dia 7 d’octubre.

Preus: Primer, per realitzar el curs cada alumne haurà d’inscriure’s com a soci de l’entitat, trobareu el formulari a https://ceviafora.com. En segon lloc, abonar la quantitat de 50€. Els que no siguin socis també hauran d’abonar 12€(quota anual socis CE Via Fora). Recordem que les quotes seran trimestrals i es pagaran a l’inici de cada trimestre(octubre, gener i abril) al compte del club (ES75 0182 8676 3702 0005 3199).

Altres: Cada alumne ha de portar peus de gat i aigua. No es podrà deixar material a la instal·lació i caldrà rentat de mans abans i després de l’activitat. Tampoc es podrà utilitzar el lavabo químic. La informació sobre l’assegurança a feec.cat